wiadomości polonijne, Polacy w UK

Ambasador z Polonią o sprawach obywatelskich

Views: 1434
Spotkanie z Polonia ambasadora RP, POSK
BoWarto

Brexit i prawa obywatelskie Polaków związane z procedurą wyjście UK ze wspólnoty europejskiej,  pomoc konsularna świadczona rodzinom w kryzysowych sytuacjach, aktywność ambasady wobec nieprawdziwych informacji medialnych na temat Polski i Polaków czy kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Polaków mieszkających na Wyspach, to tematy poruszone na wczorajszym otwartym spotkaniu Polonii z ambasadorem RP w Londynie. Było to pierwsze z planowanego cyklu spotkań dotyczących praw obywatelskich Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Zabezpieczenie praw Polaków w Zjednoczonym Królestwie jest dla polskiego rządu, w tym dla Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, sprawą priorytetową. Stale i intensywnie współpracujemy z naszymi brytyjskimi partnerami, żeby proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie odbył się kosztem naszych rodaków, którzy zamierzają budować swoją przyszłość właśnie w Wielkiej Brytanii – powiedział Arkady Rzegocki, ambasador RP w Londynie podczas wczorajszego spotkania z członkami brytyjskiej Polonii w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym POSK w zachodnim Londynie.

Spotkanie, zorganizowane przez Ambasadę RP w Londynie we współpracy z POSK-iem, było okazją do omówienia sytuacji obywateli Polski w Wielkiej Brytanii i odpowiedzenia na najważniejsze dla nich pytania, w tym m.in. dot. statusu obywateli Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty oraz kwestii prawnych i paszportowych.

Ambasador Rzegocki wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi na tematy zgłaszane przez zgromadzoną publiczność.

Dyskusja skupiła się wokół tematu brexitu, głównie kwestii zagwarantowania praw obywateli Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Ambasador wraz z konsulami i ekspertami odpowiadali na pytania Polaków dotyczące m.in. formalności, jakie powinni spełnić, aby otrzymać status osiedlonego w Wielkiej Brytanii, uprawnień emerytalnych po brexicie czy kwestii automatycznego uznawania przez Polskę kwalifikacji zawodowych nabytych na Wyspach, w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Poruszone zostały również tematy dotyczące opieki socjalnej nad polskimi rodzinami, sposobu reagowania polskich instytucji w sytuacji nieprawdziwych informacji na temat Polski i Polaków w mediach brytyjskich, wspierania polonijnych inicjatyw społecznych oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Polaków mieszkających na Wyspach.

Ambasador Rzegocki zaznaczył, że spotkanie nie było inicjatywą jednorazową, a inauguracją serii spotkań informacyjnych dotyczących sytuacji obywateli polskich w Wielkiej Brytanii.

Procedura uzyskania statusu osiedlonego jest otwarta od 21 stycznia 2019 r. dla wszystkich obywateli UE posiadających ważny, biometryczny paszport w ramach kolejnej fazy testów systemu rejestracji i odbywa się elektroniczne za pośrednictwem aplikacji dostępnej na telefonach z systemem Android. Osoby, które uzyskują status osiedlonego w tej fazie, nie muszą rejestrować się ponownie. Rejestracja dla osób posiadających jedynie dowód osobisty przy pomocy smartfona, tableta bądź komputera będzie dostępna pod koniec marca. Wniosek mogą złożyć osoby, które do końca okresu przejściowego, czyli 31 grudnia 2020 r., będą zamieszkiwały na terytorium Wielkiej Brytanii przez 5 lat (w każdym roku co najmniej przez 6 miesięcy) oraz ich rodziny.

W razie braku spełnienia wymogu mieszkania na terytorium UK przez 5 lat, osoby pragnące uzyskać status osiedlonego będą mogły złożyć wniosek o przyznanie statusu tymczasowego (tzw. pre-settled status). Po osiągnięciu wymaganych 5 lat konieczne będzie ponowne przejście rejestracji celem uzyskania stałego statusu osiedlonego.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące praw obywateli państw członkowskich UE w Wielkiej Brytanii po brexicie, w tym w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy i procedury uzyskania statusu osiedlonego, znajdują się na stronach brexit.msz.gov.plgov.uk/staying-uk-eu-citizen oraz ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights/Brexit_en

Lubisz portal polonijny Bo Warto? Dziękujemy! ? Polub też nasz fanpage i powiedz o nas znajomym.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart