informacje polonijne, Polacy w UK, Bo Warto
Bo Warto – portal polonijny dla społecznie aktywnych
 
klawiarura z uwagą

Regulamin/GDPR

 

REGULAMIN/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). oraz postanowienia Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest organizacja non-profit Social Seed Media C.I.C., wydawca portalu polonijnego Bo Warto (www.bowarto.org.uk) zwana dalej Wydawcą.
 3. Wydawca będzie przetwarzał następujące dane Użytkownika:
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. imię i nazwisko;
 6. numer telefonu (opcjonalnie)
 7. miasto zamieszkania (opcjonalnie)

Wydawca nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych Użytkowników (dane biometryczne, dane preferencji osobistych)

 1. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, jak wiadomości, kalendarium, zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Wydawcę, a także w celu obsługi reklamacji, w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania usługi.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Wydawcę na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies”, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przez Wydawcę.
 3. Użytkownik może wycofać zgodę, za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym.
 4. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, Nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika ani haseł w postaci jawnej.
 5. Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Wydawca nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom.
 7. Użytkownik może żądać realizacji przysługującego mu prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia oraz prawa do wniesienia sprzeciwu.
 8. W przypadku wyrażenia zgody Użytkownicy mają prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.
 11. Podanie przez Wydawcę danych osobowych wskazanych w art. 8 ust 2 jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania z Serwisu i pozostałych usług oferowanych Użytkownikowi przez Wydawcę. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością korzystania z pełnych funkcji Serwisu oraz pozostałych usług oferowanych Użytkownikowi.
 12. Wydawca informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkowników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.
 13. Kontakt z administratorem danych istnieje poprzez formularz kontaktowy Serwisu, lub mailowo: firma@bowarto.org.uk

 

0

Your Cart