wiadomości polonijne, Polacy w UK

List senatora Ujazdowskiego do uczestników Konferencji Organizacji Polonijnych

Views: 249
BoWarto

Szanowni Państwo,

pragnę gorąco pozdrowić uczestników Konferencji Organizacji Polonijnych. Proszę przyjąć wyrazy uznania dla działań Państwa organizacji na rzecz dobra naszego państwa.

Polacy mieszkający poza granicami kraju odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie. Jestem pod wrażeniem inwencji polonijnych przedsiębiorców i działaczy społecznych. Polska powinna prowadzić inteligentną politykę, wspierającą i korzystającą z ogromnego potencjału, wysokich kompetencji i wszechstronnego doświadczenia Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w trakcie kampanii wyborczej moja aktywność jako senatora RP skoncentrowana będzie na wsparciu dla Polonii. Senat wybrał mnie na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Deklaruję, że kierowana przeze mnie Komisja dawać będzie przykład partnerskiego i podmiotowego traktowania środowisk polonijnych w dziele wspólnego kształtowania polityki w tej sferze. Komisja będzie otwarta na wszystkie Państwa inicjatywy. Traktuję organizacje polonijne jako solidnego, niezawodnego partnera i przywiązuję szczególną wagę do współpracy z nimi.

Mam nadzieje, że nasza współpraca przybierze stałą formę. Chcę konsultować z Państwem pomysły projektów dotyczących Polonii i jestem otwarty na Państwa inicjatywy. Z ogromną ciekawością czekam na propozycje i rekomendacje po konferencji.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Ujazdowski 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart