wiadomości polonijne, Polacy w UK
Bo Warto – portal polonijny dla społecznie aktywnych

Nierówności ekonomiczne w Polsce w badaniach na zagranicznych uczelniach

Views: 2497
Książka akademicka, badanie
BoWarto
Wartością majątku w skali kraju, jaki posiadał/posiada 1% najbogatszych ludzi mieszkających w Polsce, zajmowali się dwaj badacze z uczelni ekonomicznych w Londynie i Paryżu. Prześledzili dane ze 123 ostatnich lat. Wnioski zawarli w swojej pracy naukowej. Dla portalu Bo Warto dzielą się spostrzeżeniami na temat nierówności ekonomicznych w Polsce.

Nierówności w Polsce 1892-2015

na podstawie artykułu „Top Incomes during Wars, Communism and Capitalism: Poland 1892-2015”, LSE International Inequalities Institute Working Paper No 17, October 2017

 

Paweł Bukowski (Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science)

Filip Novokmet (Paris School of Economics)

Nasze badanie przedstawia długookresowy obraz nierówności w Polsce. Używamy do tego danych podatkowych, dzięki którym możemy obliczyć, jaki procent dochodu trafiał do np. 1% najbogatszych osób. Taka miara pozwala w spójny sposób analizować nierówności na przestrzeni wieków oraz umożliwia porównanie Polski z innymi krajami.

 

Nierówności społeczne wykres1

Powyższy wykres przedstawia ewolucję udziału 1% najbogatszych osób w dochodzie od 1892 roku do 2015 roku. XX wiek charakteryzował się ogólnym spadkiem nierówności dochodowych w Polsce. Najwyższy poziom rozwarstwienia obserwujemy w czasach Zaborów i Międzywojnia, głównie z powodu silnej koncentracji dochodu z kapitału wśród najbogatszych Polaków. Druga połowa XX wieku przyniosła spadek nierówności, który, podobnie jak w innych krajach, był spowodowany właśnie zmianami w koncentracji kapitału. Jednak w przypadku Polski ten spadek był znacznie większy z powodu wprowadzenia ustroju socjalistycznego i związanej z nim fali nacjonalizacji i wywłaszczeń prowadzącej do wyeliminowania prywatnego dochodu z kapitału. W dodatku rządy PRL wprowadziły daleko idące wyrównanie płac w sektorze publicznym.

Po upadku komunizmu obserwujemy znaczący i stabilny wzrost udziału najbogatszych w dochodzie, który spowodował, że Polska znajduje się obecnie wśród najbardziej nierównych krajów Unii Europejskiej, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania.

Wykres o nierównościach dochodów Polaków

Podczas gdy początkowy wzrost nierówności po 1989 wynikał w dużej mierze z koncentracji zarówno dochodu z kapitału jak i pracy, po 2000 był już praktycznie w całości kształtowany przez kapitał, który obecnie stanowi główne źródło dochodu osób najbogatszych.

Za dominację kapitału odpowiedzialne zdają się być zarówno nowa technologia, która przyszła razem z falą zagranicznych inwestycji bezpośrednich po wejściu Polski do UE; oraz ekspansja Chin w międzynarodowym handlu, która wyparła z Polski wiele sektorów bazujących na pracy (np. włókiennictwo).

Wyniki naszej pracy sugerują, że te, poniekąd pozytywne zmiany, mogą prowadzić do wzrostu nierówności. Należy więc pielęgnować wzrost gospodarczy Polski, dbając jednocześnie o to, by jego podstawowym zadaniem była poprawa standardów życia całego społeczeństwa, a nie tylko wypełnienie nagłówków pierwszych stron gazet.

 

Lubisz portal polonijny Bo Warto? Dziękujemy! ? Polub też nasz fanpage i powiedz o nas znajomym.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart