wiadomości polonijne, Polacy w UK

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami oświaty polonijnej w UK

Views: 1275
BoWarto

Z dwudniową wizytą w Londynie, przebywała Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda. W piątek spotkała się z nauczycielami polskich szkół sobotnich. Podczas wydarzenia miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Andrzeja Dudę osobom zasłużonym w działalności na rzecz oświaty polonijnej i polskiej za granicą. W sobotę Pierwsza Dama odwiedziła Polską Szkołę Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Młodzi ludzie są przyszłością naszego narodu i to oni, tak jak teraz Państwo, już za kilka lat staną się ambasadorami Polski i Polaków poza granicami naszej ojczyzny – mówiła Pierwsza Dama w ambasadzie RP w Londynie, gdzie wzięła udział w spotkaniu z nauczycielami Polskich Szkół Sobotnich, dyrektorami szkół i przedstawicielami Rad Rodziców.

Podczas spotkania Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Adam Kwiatkowski, wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez Andrzeja Dudę osobom zasłużonym w działalności na rzecz oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Minister wręczył również odznaczenia osobom uhonorowanym medalami Komisji Edukacji Narodowej. Natomiast z rąk małżonki Prezydenta RP pięć szkół sobotnich otrzymało flagi państwowe, dla podkreślenia ich szczególnych osiągnięć w działalności polonijnej i oświatowej.

Jako Małżonka Prezydenta, ale przede wszystkim jako pedagog, ogromnie doceniam państwa codzienną pracę oraz wkład w to, by polska mowa, kultura i nasze dziedzictwo narodowe stały się trwałym elementem wychowania młodych Polaków w Wielkiej Brytanii – zapewniła w piątek Pierwsza Dama.

Agata Kornhauser-Duda wyraziła radość, że w Wielkiej Brytanii, „gdzie tak wielu Polaków znalazło swoją drugą ojczyznę”, mieszka tak liczna grupa osób, którym na sercu leży nauka języka polskiego, przekazywanie wiedzy o polskiej kulturze, jak również o naszej historii. – Trudnej i bolesnej, ale historii, którą przeżyli nasi przodkowie – powiedziała Pierwsza Dama. – Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność i głęboki szacunek wszystkim dyrektorom, prezesom i nauczycielom Polskich Szkół Sobotnich za całokształt pracy na rzecz Polaków i Polonii zamieszkujących Wielką Brytanię, ale także za budowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży, która urodziła się już poza granicami Polski – mówiła Agata Kornhauser-Duda.

Image may contain: 4 people, people smiling

Małżonka Prezydenta zapewniła, że wszystkie wręczone tego dnia wyróżnienia „są wyrazem uznania za zaangażowanie na rzecz oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii, za kultywowanie i uczenie polskości, za jej pielęgnowanie, ale także za działania na rzecz integrowania polonijnego środowiska na wyspach”.

Wspominając swoje pierwsze spotkanie z polonijnymi nauczycielami, które miało miejsce właśnie w Londynie przed czterema laty, Agata Kornhauser-Duda zadeklarowała, że było ono impulsem, by bliżej zająć się oświatą polonijną. – Dzięki bardzo licznym spotkaniom z nauczycielami podczas wizyt w polskich szkołach na całym świecie, mogłam z całą odpowiedzialnością i przekonaniem wspierać zgłaszane przez Państwa postulaty – przyznała Pierwsza Dama.

Małżonka Prezydenta oświadczyła, że Polska coraz bardziej docenia oświatę polonijną, czego dowodem jest spełnienie dążeń nauczycieli do uzyskania możliwości awansu zawodowego. – To już jest realizowane w szkołach działających przy Ambasadach, a od stycznia 2021 roku awans będą mogli otrzymać także nauczyciele szkół sobotnich – zapewniła Pierwsza Dama.

Przypomniała, że również w środowisku polonijnym narodziła się idea opracowania podręczników, „które będą adekwatne do poziomu językowego uczniów i specyfiki nauczania w różnych krajach”. – Przy wsparciu Senatu RP, inicjatywa jest realizowana, a podręcznik dla szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii zostanie wydrukowany jeszcze w tym roku kalendarzowym – sprecyzowała Małżonka Prezydenta.

W swoim wystąpieniu Pierwsza Dama mówiła również o legitymacjach szkolnych, zrównujących prawa dziecka uczącego się w Polsce z prawami uczniów pobierających naukę w zagranicznych placówkach. Wyraziła radość, że cieszą się one dużym zainteresowaniem, a do 2019 roku zostało na wyspach wydanych lub przedłużonych 18 tysięcy dokumentów.

Agata Kornhauser-Duda dała wyraz zrozumienia dla poświęcenia pedagogów, którzy nauczają w ramach zajęcia dodatkowego, „najczęściej w soboty, nierzadko w dużej odległości od swoich miejsc zamieszkania, a w wielu przypadkach na zasadach wolontariatu bądź tylko za symbolicznym wynagrodzeniem”. – Za tę piękną postawę chcę Państwu ogromnie podziękować – powiedziała Małżonka Prezydenta.

Dodała, że wyrazy wdzięczności należą się także rodzicom, którzy są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, przekazują im polskość i wychowują w miłości do ojczyzny przodków.

Wydarzenie umilił występ chóru Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie im. Lotników Polskich oraz późniejsze ciepłe rozmowy Małżonki Prezydenta z nauczycielami i rodzicami uczniów.

W sobotę Pierwsza Dama odwiedziła Polską Szkołę Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej. Parafialna placówka w przyszłym roku będzie świętowała jubileusz 70-lecia istnienia, a jak w swoim wystąpieniu zauważyła Małżonka Prezydenta, mimo bardzo trudnych początków i wielokrotnych zmian siedziby, dzięki owocnej współpracy z Parafią pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza oraz Polską Misją Katolicką, cieszy się coraz większym zainteresowaniem i zaufaniem uczniów polskiego pochodzenia. Ich liczba w tym roku osiągnęła niemalże 400 osób. Szczególne słowa uznania Pierwsza Dama skierowała do wieloletniej dyrektor szkoły, na której ręce złożyła flagę RP, będącą wyrazem uznania wybitnych zasług placówki i szczególnych osiągnięć w działalności polonijnej i oświatowej.

Image may contain: 13 people, people smiling, people sitting, wedding, crowd and child

Wizyta Małżonki Prezydenta w placówce rozpoczęła się od udziału w lekcji klasy czwartej, podczas której uczniowie mówili o wolności, niepodległości, polskich symbolach narodowych i burzliwej polskiej historii. Agata Kornhauser-Duda nie kryła podziwu dla szerokiej wiedzy młodych ludzi, jak i ich znajomości języka polskiego. – Pewnie nie zdajcie sobie sprawy jak wielkim jest dla mnie wzruszeniem, kiedy za granicą mogę słuchać pięknej, poprawnej polszczyzny – przyznała Pierwsza Dama, zwracając się do uczniów. Doceniła trud, jaki młodzi ludzie podejmują, by wolny czas poświęcać na zdobywanie wiedzy o Polsce i życzyła im, by czas spędzony w szkole przynosił jak najwięcej satysfakcji i przyjemności.

Image may contain: 76 people, people smiling, crowd

Uczniowie placówki przygotowali także występ artystyczny, w którym – specjalnie dla pochodzącej ze stolicy Małopolski Pierwszej Damy – zaprezentowali Krakowiaka. W repertuarze znalazły się również patriotyczne wiersze oraz pieśni legionów.

Wizytę Agaty Kornhauser-Dudy w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej dopełniły rozmowy z nauczycielami i rodzicami uczniów. Małżonce Prezydenta towarzyszył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Adam Kwiatkowski.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart